Tripmare S.p.A. - Towage and Salvage

"Remulco est, quum scaphae remis navis magna trahitur" [Paolo Diacono]

English (UK)ItalianITSlovenian (sl-SI)

Zgodovina

 Diodato Tripcovich

Začetki Tripmare segajo v leto 1895, ko se je v Trstu na pobudo kapitana dolge plovbe dalmatinskih korenin rodilo ladjarsko podjetje Ditta Armatrice Diodato Tripcovich.
V prvih letih prejšnjega stoletja je družba Tripcovich postala najpomembnejše zasebno ladjarsko podjetje avstro-ogrske mornarice.

Leta 1912 se je preoblikovalo v delniško družbo, ki je leta 1922 že kotirala na Tržaški borzi. Stopajoč v korak s časom in z napredkom, je kupila prve vlačilce, namenjene izključno reševanju ladji. Druga svetovna vojna je družbo hudo prizadela, saj so ji floto deloma potopili deloma zasegli. Družba pa je vztrajala in se polagoma opomogla ter specializirala za reševanje in odstranjevanje ladijskih razbitin iz Sredozemskega in Rdečega morja ter Indijskega oceana. 19
Kljub težavam in pomanjkanju sredstev, pa tudi po zaslugi osebnega prispevka barona Goffreda de Banfielda, se je družbaTripcovich že toliko uveljavila, da ji je OZN leta 1956 naročila obnovo plovnosti v Sueškem prekopu, ki so jo onesposobile razbitine po vojaških operacijah.
Družba je tako pridobila veliko izkušenj in novih znanj, s katerimi je vse bolj razvijala dejavnosti, povezane z ladijsko vleko, s storitvami na morju in pomorskimi deli.
V 80-ih se je družba Tripcovich odzvala na novo okoljsko osveščenost in se z drugimi italijanskimi ladjarji vključila, z aktivnim nadzorom in čiščenjem morja, v novo pobudo za zaščito morja in obale pred onesnaževanjem z izpusti naftnih in drugih škodljivih snovi.